top of page
2.- 4. februar 2024
Om MVD

OM MIDTVINTERDANSEN

Midtvinterdansen (MVD) er ein nordisk folkemusikkfestival for barn og unge.

MVD blir arrangert kvart år medio februar i Verdal, Trøndelag.

I 2024  –  2.- 4. februar. 

MVD består av kurs, konsertar og sosialt samvær.

Kursdelen er primært for fele, men det blir gitt undervisning på cello, bratsj, gitar, bass, trekkspell og tangent. Alle kursdeltakarane får undervisning i song og dans. Blås er også velkommen, men det blir ikkje gitt undervisning på blås.

Det er 3 konsertar  –  opningskonsert fredag kveld, konsert med påfølgande dans laurdag kveld –  og avslutningskonsert, "Folkemusikkgalla",  søndag.

MVD har kvart år 250-300 deltakarar  –  dei fleste frå Midt-Noreg, men har alltid deltakarar frå Sverige (ca. 50 dei siste åra), ofte frå Finland, dei siste åra også frå Danmark  –  og har og hatt grupper og instruktørar frå Latvia, Estland  og Tyskland.

MVD har ca. 30 instruktørar /artistar frå dei respektive landa. 

ABOUT MIDTVINTERDANSEN

Midtvinterdansen, The Midwinter Dance (MVD), is a Nordic traditional music festival for children and teenagers.

It’s held every year in February. In 2024 it’s February 2th – 4th.

 

MVD consists of workshops, concerts and socializing.

 

There are three concerts, the opening concert  Friday night, concert and a dance on Saturday night and the grand finale on Sunday, the Folk Music Galla.

 

The workshops are primarily for fiddles, but we also teach song, cello, viola, guitar, bass, accordion and piano. Wind instruments are welcome, but won’t be taught spesifically.

 

Throughout the weekend the participants will also be taught traditional dance.

 

MVD has visitors from Sweden every year. A large group from Finland attends regularly, though not every year. These last few years there’s also been a group from Denmark. Participating in different projects groups from Latvia and Germany have visited too.

 

The instructors come from Finland, Sweden, Denmark and Norway.

 

MVD originated in 1995. Then it was a much simpler weekend workshop by Verdal Juniorspellmannslag. Through project work it was developed into a festival in 2004 and has been arranged every year since then.

 

 

 

bottom of page