MIDTVINTERDANSEN

NORDISK FOLKEMUSIKKFESTIVAL FOR BARN OG UNGDOM
 

OM MIDTVINTERDANSEN

Midtvinterdansen (MVD) er ein nordisk folkemusikkfestival for barn og unge.

MVD blir arrangert kvart år medio februar i Verdal, Trøndelag.

I 2020  –  7.- 9. februar. 

MVD består av kurs, konsertar og sosialt samvær.

 

Kursdelen er primært for fele, men det blir gitt undervisning på cello, bratsj, gitar, bass, trekkspell og tangent. Alle kursdeltakarane får undervisning i song og dans. Blås er også velkommen, men det blir ikkje gitt undervisning på blås.

 

Det er 3 konsertar  –  opningskonsert fredag kl. 20.00, konsert laurdag kl. 19.00 med påfølgande dans  –  og avslutningskonsert, "Folkemusikkgalla",  søndag kl. 13.00.

 

MVD har kvart år 250-300 deltakarar  –  dei fleste frå Midt-Noreg, men har alltid deltakarar frå Sverige (ca. 50 dei siste åra), ofte frå Finland, dei siste åra også frå Danmark  –  og har og hatt grupper og instruktørar frå Latvia, Estland  og Tyskland.

MVD har ca. 30 instruktørar /artistar frå dei respektive landa. 

ABOUT MIDTVINTERDANSEN

Midtvinterdansen, The Midwinter Dance (MVD), is a Nordic traditional music festival for children and teenagers.

It’s held every year in February. In 2020 it’s February 7th – 9th.

 

MVD consists of workshops, concerts and socializing.

 

There are three concerts, the opening concert  Friday night, concert and a dance on Saturday night and the grand finale on Sunday, the Folk Music Galla.

 

The workshops are primarily for fiddles, but we also teach song, cello, viola, guitar, bass, accordion and piano. Wind instruments are welcome, but won’t be taught spesifically.

 

Throughout the weekend the participants will also be taught traditional dance.

 

MVD has visitors from Sweden every year, in 2018 they were 50. A large group from Finland attends regularly, though not every year. These last few years there’s also been a group from Denmark. Participating in different projects groups from Latvia and Germany have visited too.

 

The instructors come from Finland, Sweden, Denmark and Norway.

 

MVD originated in 1995. Then it was a much simpler weekend workshop by Verdal Juniorspellmannslag. Through project work it was developed into a festival in 2005 and has been arranged every year since then.

 

 

 

NORDISK FOLKEMUSIKKFESTIVAL

FOR BARN OG UNGDOM

i Verdal
 

Ca. 280 barn og unge

 kurs  -  konsertar  -  sosialt samvær

Kontaktinformasjon

Postadresse: Flåttaenget 21, 7657 Verdal

E-post: post@geiregil.no

Mobil: (+47) 9067 1038

©2018 MVD og Jüssi Music & Design

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
logo_hvit.png